LGD „Zielony Pierścień” przyjmuje wnioski o bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców Gminy Puławy

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (start-up) ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 840.000,00 zł.

Termin składania wniosków: od 5 do 25 czerwca 2020 r.

Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, pokój 01.

Forma wsparcia: premia na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 60.000,00 zł na jeden projekt.

 

Więcej informacji mozna znaleźć na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania “Zielony Pierścień”.