cdaf81e699deb247c8a8405f9c5f35da M

Małżonkowie od pół wieku

W sobotę, 19 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Puławach odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W zaszczytnym gronie złotych jubilatów znalazły się trzy pary z terenu Gminy Puławy.

Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczane są osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Podczas sobotniej uroczystości odznaczenie otrzymali Państwo Barbara i Stanisław Kuciara, Państwo Jadwiga i Eugeniusz Rułka oraz Państwo Urszula i Bolesław Mizak. Medale – w imieniu Prezydenta RP – wręczał Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński.

Serdecznie gratulujemy jubilatom i życzymy wielu kolejnych lat w miłości, szczęściu, zdrowiu i życzliwym otoczeniu bliskich.


Przypominamy, że zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać sami Jubilaci lub członek rodziny w ich imieniu, bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego w Puławach, który mieści się przy  ul. Piłsudskiego 83. Wymagane będą następujące dokumenty (tylko do wglądu): dowody osobiste jubilatów, odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli związek małżeński został zawarty w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, a nie w Puławach.

Zgłoszenia można dokonać 6 miesięcy przed jubileuszem, gdyż taki jest okres oczekiwania na odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP. Kontakt telefoniczny do  Urzędu  Stanu Cywilnego w Puławach: 81 458 61 65.