a9ed2de4dd18d7819ad682d04e71a5e6 M

Młodzi instrumentaliści z całej Polski zmierzyli się z twórczością Romualda Twardowskiego

W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Puławach odbył się I Ogólnopolski Konkurs Instrumentalny im. Romualda Twardowskiego, poświęcony twórczości wybitnego kompozytora i patrona puławskiej szkoły.

Organizatorami konkursu byli: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Puławach im. Romualda Twardowskiego oraz Wydawnictwo „Pani Twardowska”, zaś współorganizatorem: Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Romualda Twardowskiego w Puławach. Wydarzeniu patronowali: Prezydent Miasta Puławy – Janusz Grobel i Wójt Gminy Puławy – Krzysztof Brzeziński. Patronat medialny nad konkursem objęło Radio Lublin, Radio Puławy.

Konkurs został przeprowadzony w kategorii instrumentalnej i obejmował swym zasięgiem obszar całej Polski. Do konkursu przystąpiło 43 uczniów ze szkół muzycznych pierwszego stopnia z Lublina, Puław, Bełżyc, Białegostoku, Grodziska Mazowieckiego, Kielc, Poznania, Mińska Mazowieckiego, Opola Śląskiego, Radomia i Warszawy.  

Uczestników konkursu oceniało Jury w składzie: prof. Romuald Twardowski (Przewodniczący Jury) – UMFC, prof. Karol Radziwonowicz (pianista) UMFC, st. wykł. Krzysztof Zabłocki (fagocista AM w Poznaniu) oraz mgr Dorota Obijalska (kompozytor, skrzypaczka PSM I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie). Do Jury honorowego należały: Alicja Twardowska (muzyk, teoretyk, prezes Wydawnictwa „Pani Twardowska”) i Małgorzata Ziemnicka (dyrektor PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach). Nagrody dla laureatów i pamiątki dla konkursowiczów ufundowali: Centrum Edukacji Artystycznej oraz Wydawnictwo „Pani Twardowska”.

Nagrodą specjalną za najlepsze wykonanie utworu Romualda Twardowskiego jest udział w koncercie galowym w październiku 2017 r. w Warszawie, podczas III edycji wręczenia Statuetki „Bursztynowe Nutki”.

Wszystkim uczestnikom I Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentalnego im. Romualda Twardowskiego zostały wręczone dyplomy uczestnictwa oraz pamiątki promujące miasto i gminę Puławy. Zwycięzcom konkursu przyznano dyplomy laureata oraz nagrody rzeczowe. Przesłuchania konkursowe pozwoliły uczniom głębiej poznać twórczość wybitnego polskiego kompozytora – Romualda Twardowskiego – patrona szkoły i przyczyniły się do większego zainteresowania muzyką współczesną. Jury podkreśliło wysoki poziom konkursu oraz właściwą realizację idei zawartych w utworach kompozytora. Różnorodność repertuaru, a także duża liczba uczestników w obecnej edycji, wskazuje na konieczność kontynuacji konkursu w latach następnych. Następna edycja konkursu odbędzie się za 3 lata tj. w 2020 roku.

Protokoł z wynikami konkursu dostępny jest na stronie internetowej PSM w Puławach: http://www.szkolamuzycznapulawy.pl/ w zakładce “Konkurs”.