Modernizacja drogi do Niebrzegowa zakończona

Dzisiaj został dokonany odbiór końcowy zmodernizowanej drogi powiatowej Nr 1437L na odcinku Niebrzegów – DW 845. Wartość wykonanych robót, zgodnie z umową z wykonawcą, wyniosła
1 904 831,79 zł,  z czego 387 467 zł pochodziło z budżetu Gminy Puławy.

Dzięki współpracy Gminy Puławy i Powiatu Puławskiego, udało się wyremontować dokładnie 4 145 m drogi. Na zmodernizowanym odcinku m.in. został położony nowy asfalt i wykonane pobocze. Pozyskana na tą inwestycję przez Powiat Puławski dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 1 142 899 zł.