90b099de27185a950237991ff2a3ceff M

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu III naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych. Akcja odbędzie się w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał do dnia 24.05.2019 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Puławy (tel. 81 8657 142, pok. 212) oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok pop kroku.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze otrzymają wsparcie w okolicach IV kwartału 2019 r. Istnieje również możliwość realizacji tych prac do końca I połowy 2020 r. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest, proces ten będzie przebiegał płynnie i bez opóźnień. O ewentualnych zmianach poinformujemy Państwa w stosownym czasie.

Pobierz załącznik: Regulamin

Zgłoszenie lokalizacji

Oświadczenie dotyczące wykonanego demontażu

Oświadczenie o braku sprzeciwu dot. wykonania robót