1460x616 numer pesel

Nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym, obywatele Ukrainy od 16 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Puławy mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

Co to jest PESEL?

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi. Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć. PESEL jest przydatny m.in. do:

 • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
 • założenia konta w banku,
 • zapisania dziecka do szkoły,
 • korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców.

Gdzie składa się wniosek o numer PESEL?

Aby otrzymać numer PESEL, najpierw należy umówić się na wizytę (osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Puławy – parter, pok. 8 lub telefonicznie pod numerem: 81 889 05 03).

Jak składa się wniosek o nadanie numery PESEL?

 • Najpierw trzeba umówić wizytę w urzędzie.
 • Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię.
 • Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12.
 • Papierowy wniosek składa się osobiście. Należy wcześniej się umówić.
 • Wniosek jest bezpłatny.
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego osoba przekroczyła granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci).
 • Do wniosku o nadanie numeru PESEL musi być dołączona kopia dokumentu, na podstawie którego zostanie ustalona tożsamość wnioskującego. Aby przyspieszyć procedury, osoby mające taką możliwość, mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.
 • Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka?

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 • Od osób, które ukończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.
 • Do nadania numeru PESEL potrzebne są też fotografie

PESEL nadany przed 16 marca 2022 r.

 • Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do Urzędu Gminy i dostarczyć fotografię oraz zostawić odciski palców.
 • Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by osoby te mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Co to jest profil zaufany

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej).

Informacja o nadawaniu numeru PESEL w języku ukraińskim: https://www.gov.pl/web/gov/otrymay-nomer-PESEL-ta-dovirenyy-profil-posluha-dlya-hromadyan-Ukrayiny-u-zvyazku-zi-zbroynym-konfliktom-na-terytoriyi-tsiyeyi-krayiny