4bc3f192da2c9adad851bf0f518952d3 M

Nasze truskawki na Liście Produktów Tradycyjnych

Pragniemy poinformować, że na wniosek Wójta Gminy Puławy, złożony za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego, truskawka z gminy Puławy została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak wykazały badania etnograficzne, historia uprawy truskawek na obszarze naszej gminy sięga czasów sprzed wybuchu I Wojny Światowej. Truskawki są więc obecne na tym terenie już od ponad wieku.

W lutym 2015 r. Wójt Gminy Puławy złożył wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych. Wielomiesięczne procedury zakończyły się pomyślnie i z dniem 22 lutego 2016 r. truskawki zostały oficjalnie wpisane na listę przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyróżnienie potwierdza bogatą tradycję uprawy truskawek na naszym obszarze a tym samym podkreśla wyjątkowość i wysoką jakość owoców.