tap 791172 1920

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Puławy na okres 3 lat

Informujemy, że 15.06.2021 r. wchodzą w życie zatwierdzone taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Puławy na okres 3 lat.

TABELA CENY

Pismo zatwierdzające nowe stawki