9bbefb8771b3d95dfda1e3f1837470bd M

Nowy sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP w Gminie Puławy

Sprzęt ratowniczy o wartości blisko 87 tys. zł trafił do trzech jednostek OSP z Gminy Puławy. Jego zakup był możliwy dzięki dotacji pozyskanej przez samorząd ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. W piątek, 19 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Puławy odbyło się uroczyste przekazanie osprzętowania. W wydarzeniu, obok druhów-ochotników i Wójta Krzysztofa Brzezińskiego, wziął udział także Pan Krzysztof Morawski – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP.

Na wyposażenie druhów z Gołębia trafił nowy defibrylator oraz zestaw ratownictwa technicznego, składający się m.in. z agregatu i narzędzi hydraulicznych. Jednostki OSP z Góry Puławskiej i Opatkowic otrzymały defibrylatory.

Całkowita wartość urządzeń wyniosła 86 953,54 zł, z czego 99% stanowiła dotacja z Funduszu Sprawiedliwości. Wkład własny gminy wniósł 869,54 zł.

W ostatnich latach samorząd gminny regularnie doposażał jednostki OSP w nowy sprzęt, niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych, a także umundurowanie i środki ochrony osobistej. Średnio rocznie wydaje się na ten cel ok. 300 tys. zł. Zakupiono także 5 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych i pozyskano jeden używany, w dobrym stanie.