DSC 0920

Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Puławy

Mieszkańcy Gminy Puławy uczcili 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1791 r.) – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej konstytucji. W Górze Puławskiej odbyła się uroczysta msza święta w intencji Polski, a w Gołębiu pod pomnikiem wzniesionym w 1930 r. ku czci bohaterów walczących o wolność Ojczyzny, zostały złożone kwiaty.

Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kościele pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny i strażaków, których święto przypada na 4 maja. W uroczystościach wzięli udział poczty sztandarowe z Urzędu Gminy Puławy, Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Puławskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiłowie oraz Rady Rycerzy Kolumba nr 17137 im. św. Jana Kantego w Górze Puławskiej. We mszy świętej uczestniczył także pełniący funkcję Wójta Gminy Puławy – Kamil Lewandowski, przedstawiciele Rady Gminy Puławy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce i klubu Sportowego Góra Puławska.
W Gołębiu natomiast, pod pomnikiem wzniesionym w 1930 r. ku czci bohaterów walczących o wolność Ojczyzny, zostały złożone kwiaty. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Starosta Puławski Danuta Smaga, pełniący funkcję Wójta Gminy Puławy – Kamil Lewandowski oraz przedstawiciele Rady Gminy Puławy, Gminnego Ośrodka Kultury w Gołębiu, Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego, Towarzystwa Przyjaciół Gołębia oaz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębiu.

(fot. Paweł Nocek, Adriana Kiljan)