b6221b280ec31fd2ea149ca7a3efb4a2 M

Oceń Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień” i jej aktywność

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” zaprasza Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat działalności organizacji. W tym celu prosimy wypełnić do 30 stycznia br. anonimową ankietę. Wyniki badań posłużą nam do oceny  dotychczasowych działań i efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W imieniu Zarządu LGD “Zielony Pierścień” z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Link do ankiety