Herb Powiatu Puławskiego

Ogłoszenie: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, gm. Puławy – obszar wiejski

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz w obliczu panującej sytuacji epidemicznej na terenie Polski, Starosta Puławski umożliwia zapoznanie się z treścią projektu operatu opisowo-kartograficznego, dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Puławy – obszar wiejski, w wersji online.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz w obliczu panującej sytuacji epidemicznej na terenie Polski, Starosta Puławski umożliwia zapoznanie się z treścią projektu operatu opisowo-kartograficznego, dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Puławy – obszar wiejski, w wersji online.

Celem weryfikacji danych ewidencyjnych, będących treścią ww. operatu należy skorzystać z portalu https://pulawy.geoportal2.pl/, następnie kliknąć kafel GEOPORTAL-tryb publiczny. Po lewej stronie okna przedstawione są warstwy, udostępnione przez stronę. Celem wizualizacji danych należy wyświetlić warstwę Wyłożenie-gmina Puławy – obszar wiejski a następnie używając scroll’a myszy przybliżyć widok w zakresie Gminy Puławy – obszar wiejski na przedstawionej mapie powiatu. W przypadku chęci wyszukania konkretnej nieruchomości należy użyć listwy Szukaj, zlokalizowanej z prawej strony okna portalu. Ponadto po wyszukaniu nieruchomości istnieje możliwość zapoznania się z częścią opisową danych ewidencyjnych, dostępną po kliknięciu kafelka „ i ” a następnie wskazaniu interesującego obiektu, np. działki, budynku. Celem porównania treści danych ewidencyjnych, zarówno w części graficznej jak i opisowej, wprowadzanych przez proces modernizacji z danymi dotychczasowymi należy wyświetlić jednocześnie warstwy Działki, Budynki oraz Wyłożenie-Gmina Puławy – obszar wiejski.

Zgodnie z art.24a ust.6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052) każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu, tj. od dnia 04.08.2021 r. 24.08.2021 r. zgłaszać uwagi do tych danych. Uwagi mogą być składane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach al. Królewska 19 w pok. 102, w Kancelarii Ogólnej pok. 100) lub w formie elektronicznej poprzez platformę e-puap oraz listownie.

 

STAROSTA

 

Danuta Smaga