Urząd

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puławy

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

OGYOSZENIE_o_ponownym_wyYoYeniu_projektu_MPZP