a89deac053396e24d6cf47cd0576ab59 M

Ogłoszenie o treningu uruchamiania systemów alarmowych

W ramach wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy, w dniu 28 czerwca 2018 r. o godzinie 12.00 zostanie podany głośny sygnał akustyczny alarmowy dla ludności województwa lubelskiego – ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę.

Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.