c1b56a7f5d1f8c741c11579a413c9ba6 XL

Order za Zasługi dla Polskiego Czarnego Krzyża dla Wójta Krzysztofa Brzezińskiego

Order za Zasługi dla Polskiego Czarnego Krzyża nadany Wójtowi Gminy Puławy Panu Krzysztofowi Brzezińskiego przez Zarząd Główny organizacji.