68872c90030d4bee6f3b00fcc8409c91 M

OSP w Bronowicach świętowała 100. lecie istnienia

Miniona niedziela, 3 września 2017 r. zapisała się złotymi literami na kartach historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowicach. Tego dnia jednostka świętowała jubileusz 100-lecia swojego istnienia.

Uroczyste obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej. Wspólnej modlitwie w intencji strażaków przewodniczył Proboszcz ks. Marek Kucharski.

Oficjalna część jubileuszu odbyła się na placu przed strażnicą w Bronowicach, gdzie zgromadzili się licznie druhowie ochotnicy, ich rodziny, przyjaciele oraz mieszkańcy wsi. Wśród wielu gości, którzy uświetnili swoją obecnością uroczystości znaleźli się m.in. Senator RP Pan Stanisław Gogacz, Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Szulowski, Starosta Puławski Pan Witold Popiołek, Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński wraz ze swoim Zastępcą Panem Norbertem Staszakiem, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Pan Grzegorz Podhajny, Radni, Sołtysi oraz druhowie z pozostałych jednostek OSP Gminy Puławy. Uroczystość uatrakcyjnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Zwolenia.

Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych druhów, którzy przez lata działalności OSP w Bronowicach wykazywali się największym zaangażowanie w sprawy jednostki. Podczas swojego przemówienia, Wójt Krzysztof Brzeziński w sposób szczególny podziękował Panu Eugeniuszowi Ciuciasowi i Panu Władysławowi Baćkowskiemu za lata wiernej służby w szeregach OSP.

Jednym z punktów obchodów było złożenie kwiatów pod pomnikiem ku czci Tadeusza Kościuszki, znajdującym się nieopodal strażnicy. Miało to związek z przypadającą w tym roku 200. rocznicą śmierci wielkiego wodza.

Z kart historii…

Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowicach powstała w 1917 r., kiedy Europa ogarnięta była I Wojną Światową, a Polska rozdzielona pomiędzy zaborców, nie znajdowała się na mapach świata. W zaborze austriackim powstawały polskie organizacje społeczne, sportowo-obronne czy wyznaniowe oraz kluby piłkarskie i organizacje sportowo strzeleckie. Na ten okres datuje się również pierwsze stowarzyszenia strażackie.

W 1917 roku w Bronowicach powstał Polski Związek Floriański, którego inicjatorami byli Marian Herniszek, Kacper Lisowski, Antoni Szczepanik, Szczepan Miturski, Stanisław Pyszczak i Jan Mizak. Głównym przesłaniem związku była bezinteresowna pomoc w ratowaniu życia i mienia ludzkiego.

Kiedy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, Polski Związek Floriański przemianowano na Ochotniczą Straż Pożarną. W tym samym roku powstała w Bronowicach pierwsza remiza strażacka, która wyposażona była w wóz bojowy z beczką na wodę. Ochotnicza Straż Pożarna ciągle się rozwijała, dlatego w roku 1928 wybudowano nową i większą remizę. W okresie międzywojennym mieszkańcy ufundowali sztandar dla jednostki, który stał się wizytówką straży. Kiedy wybuchła II Wojna Światowa, nie można było posiadać sztandarów, dlatego został on ukryty przez jednego z druhów. Niestety do dzisiaj nie został on  odnaleziony.

Po wojnie cała wieś w tym także remiza była zniszczona, ale mieszkańcy Bronowic odbudowali ją i w 1947 roku zaczęła znowu funkcjonować. W roku 1949 Ochotnicza Straż Pożarna oddała swój budynek do dyspozycji nowo powstałej Szkoły Podstawowej, a cały sprzęt strażacki przeniesiony został do przyległych do szkoły przybudówek. Po przeniesieniu szkoły do nowo powstałego budynku, straż powróciła do swojej remizy, wyposażona w nowy, bardziej nowoczesny samochód. W 1967 roku powstała myśl o budowie nowej strażnicy, dlatego powołano Społeczny Komitet Budowy Remizy. Niestety budowa nie doszła do skutku, co doprowadziło do rozpadu starego Zarządu, a w nowym do głosu doszła młodzież. Efektem tych zmian był remont remizy wykonany w czynie społecznym.

Dopiero w 1991 roku pojawiła się możliwość wybudowania nowej stażnicy. Budowa trwała do 1997 roku a w czynie społecznym w budowie pomagały aż 63 osoby. W 80. rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowicach dokonano uroczystego otwarcia Domu Strażaka. Na placu wokół remizy odbyła się ceremonia, na której poświęcono nowy sztandar, ufundowany przez społeczność Bronowic.

Obecnie głównym celem stawianym przed Ochotniczą Strażą Pożarną jest udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednostka pomagała również w powodziach, które miały miejsce w przeszłości. Poza walką z żywiołami druhowie angażują się również w uroczystości kościelne oraz państwowe. Obecnie szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowicach liczą 30 druhów.