9a04e8b028b44a7baba2ded343e92f24 M

OSP w Opatkowicach coraz bliżej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Prawdopodobnie już w czerwcu 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Opatkowicach zostanie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wszystko dzięki podpisanemu w czwartek 30 stycznia 2020 r. porozumieniu pomiędzy Gminą Puławy, Ochotniczą Strażą Pożarną w Opatkowicach i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.

Dzięki porozumieniu, OSP w Opatkowicach będzie mogła liczyć na nieodpłatne otrzymywanie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach zbędnego ale sprawnego sprzętu czy otrzymywać dotacje z funduszu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W zamian jednostka zobowiązuje się m.in. do aktywnego uczestnictwa w prowadzonych szkoleniach, ćwiczeniach czy akcjach ratowniczych. Gmina Puławy będzie odpowiadała na przykład za utrzymywanie pełnej sprawności technicznej syreny alarmowej, pojazdów strażackich czy sprzętu specjalistycznego.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajduje się już Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębiu i Górze Puławskiej.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zaczął funkcjonować w 1995 r. Stworzyła go Państwowa Straż Pożarna. podstawowym celem funkcjonowania Systemu jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne. Głównym założeniem w budowie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze. Nie ważne skąd pochodzi dana jednostka ratownicza, ponieważ wszystkie zrzeszone podmioty mają identyczne procedury.