Ostatni krok do rozbudowy Szkoły w Górze Puławskiej

Podczas ostatniej sesji, która miała miejsce 21 kwietnia br. Radni podjęli uchwałę o zwiększeniu środków finansowych na rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górze Puławskiej.

Pomimo że kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 14 mln zł, Radni zabezpieczyli w tegorocznym budżecie tylko 8 mln na realizację inwestycji w Górze Puławskiej. Założenia budżetowe zostały zweryfikowane w toku postępowania przetargowego na rozbudowę szkoły. Okazało się bowiem, że najkorzystniejsza spośród 11 złożonych ofert wyniosła ponad 9,2 mln.

Zabezpieczenie finansowe inwestycji okazało się możliwe dzięki środkom pozyskanym przez Wójta Gminy Puławy z budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego, w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego. Gmina Puławy otrzymała najwyższą spośród wszystkich zgłoszonych wniosków pomoc finansową, w kwocie do 2 mln zł na budowę sali widowiskowo – sportowej, będącej częścią inwestycji w Górze Puławskiej.

W drodze uchwały Radni zatwierdzili stosowne zmiany w budżecie, które umożliwiły przyjęcie pozyskanego dofinansowania z budżetu województwa oraz ze stosunkowo niewielkim udziałem środków nadwyżki budżetowej z lat poprzednich zabezpieczyć realizację rozbudowy szkoły.

Na 30 kwietnia br. zaplanowane jest podpisanie umowy z wykonawcą, który będzie realizował rozbudowę budynku szkolnego w Górze Puławskiej. Jeszcze tego samego dnia Wójt Gminy podpisze kolejną umowę, dotyczącą opracowania projektu rozbudowy szkoły w Gołębiu.