ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne!

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia stopnia przed wezbraniem poziomu Wisły z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Ważność: od godz. 22:00 dnia 31.08.2021 do godz. 22:00 dnia 02.09.2021

Obszar: Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej (lubelskie)

Przebieg: W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, do strefy stanów wysokich, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilu Zawichost.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%