DSC 1832

Pan Kamil Lewandowski Wójtem Gminy Puławy

„Obejmując urząd Wójta Gminy Puławy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy „Tak mi dopomóż Bóg”.

Ślubowanie o takiej treści złożył Pan Kamil Lewandowski – Wójt Gminy Puławy podczas XXII sesji Rady Gminy Puławy, która odbyła się 28 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej w Gołębiu. Kamil Lewandowski zwyciężył w wyborach przedterminowych przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2021 r. W wydarzeniu wzięli udział liczni goście, w tym Michał Śmich – przedstawiciel Posła na Sejm RP Krzysztofa Szulowskiego, Danuta Smaga – Starosta Puławski,  Marcin Łaguna – Wójt Gminy Wąwolnica a także samorządowcy, przedstawiciele instytucji publicznych, służb mundurowych i organizacji społecznych, przedsiębiorcy, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych i mieszkańcy Gminy Puławy.

Na początku spotkania Pani Izabela Kasztelan- Osiak – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenie o wyborze Pana Kamila Lewandowskiego na Wójta Gminy Puławy. Następnie nowo wybrany Wójt złożył ślubowanie. Po nim, Dorota Osiak – Przewodnicząca Rady Gminy Puławy założyła mu łańcuch – symbol władzy samorządowej. Po uroczystym zaprzysiężeniu przyszedł czas na gratulacje od licznie przybyłych gości.