Parking zamienił się w wielki śmietnik!

Setki opon, dziesiątki zużytego i niekompletnego sprzętu elektronicznego, groźne dla zdrowia chemikalia oraz części samochodowe, które nie są odpadami komunalnymi!!! Tak wygląda parking przy cmentarzu parafialnym w Górze Puławskiej.

Zbiórka elektroodpadów, opon czy przepracowanych olejów zaplanowana była w Górze Puławskiej na środę 6 maja w godz. od godz. 7.00 do 15.00 na parkingu przy cmentarzu parafialnym. Akcja miała być przeprowadzona przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych Puławy Sp. z o.o. Mieli oni przyjmować i segregować odpady. Jednak już kilka dni wcześniej, mieszkańcy zaczęli zwozić i zostawiać tu swoje śmieci. Rekordzista przywiózł około 30 opon samochodowych! Część elektroodpadów była niekompletna, w związku z czym ZUK nie mógł ich przyjąć. Śmieci, które nie zostały zabrane, w tym przede wszystkim odpady w postaci części samochodowych, będą musiały zostać zutylizowane przez specjalistyczną firmę. Koszty tej operacji będą dodatkowymi, nie zaplanowanymi kosztami systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które powiększą i tak już ogromny deficyt jego funkcjonowania i będą musiały być pokryte z budżetu Gminy Puławy. W związku z zaistniałą sytuacją, kolejne zaplanowane tego typu zbiórki mogą się nie odbyć, a mieszkańcy będą oddawać wszystkie problemowe odpady tylko do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2.

{gallery}3394{/gallery}