20210327 070231

Pielgrzymka Strażaków do Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych w pierwszą niedzielę czerwca – tj. 05.06.2022 r. odbędzie się XXIV PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW DO MATKI BOŻEJ KĘBELSKIEJ W WĄWOLNICY. W związku z tym, w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej uroczystości.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpropagowaniu wśród podległych strażaków OSP materiałów informacyjnych dotyczących pielgrzymki.

Wszelkie bieżące informacje oraz druki dostępne są na stronie internetowej KP PSP Puławy pod adresem www.straz.pulawy.pl. Dodatkowo pliki w załączniku.

List do strażaków

Karta zgłoszenia

Ustalenia organizacyjne