Podatki 2022

Płać podatki w Gminie Puławy – wspieraj rozwój inwestycji!

Około 40% podatku dochodowego od osób fizycznych trafia do budżetów gmin. Pieniądze z budżetu państwa są przekazywane tam, gdzie dana osoba zamieszkuje. Dzięki tym środkom finansowane są na przykład inwestycje oraz część wydatków na oświatę. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na płacenie podatków w Gminie Puławy. Liczymy na Państwa dalsze wsparcie.

Około 40% podatku dochodowego od osób fizycznych trafia do budżetów gmin. Pieniądze z budżetu państwa są przekazywane tam, gdzie dana osoba zamieszkuje. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są bardzo istotną częścią wszystkich przychodów gmin. Dlatego przy rocznym rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych warto podać, że naszym miejscem zamieszkania jest Gmina Puławy (chociaż adres zameldowania może być inny). To tu mieszkasz, robisz zakupy czy posyłasz dzieci do przedszkola i szkoły. W ten sposób, mieszkańcy mają realny wpływ na to, ile pieniędzy jest później do dyspozycji przy planowaniu inwestycji drogowych, oświatowych, kulturalnych i ile pieniędzy trafi na utrzymanie szkół i przedszkoli. Dzięki Twoim podatkom, gmina w której mieszkasz, może jeszcze szybciej się rozwijać i poprawiać jakość życia mieszkańców.

Podanie w deklaracji PIT miejsca zamieszkania innego niż miejsce zameldowania nie wiąże się z wymianą dokumentów czy ponoszeniem dodatkowych kosztów.

Jeśli w danym roku podatkowym zapłacisz 1 000 zł podatku dochodowego, do budżetu twojej gminy trafi około 370 zł.