990810f9242641a8e264ce996a78ed28 M

Podsumowanie akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017" w Gminie Puławy

Gmina Puławy wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, która została przeprowadzona w dniu 26 listopada 2017 r., w godz. 10.00- 15.00.

            Na terenie Gminy Puławy powstały cztery sztaby:

 • sztab nr 57/2017 przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach,
 • sztab nr 87/2017 przy Publicznym Gimnazjum w Gołębiu,
 • sztab nr 89/2017 przy Szkole Podstawowej w Gołębiu,
 • sztab nr 167/2017 przy Gminnym Przedszkolu w Gołębiu.

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał zbiórki przy współudziale wolontariuszy z następujących szkół:

 • Szkoły Podstawowej w Zarzeczu- udział w akcji wzięło trzech nauczycieli oraz ośmioro dzieci,
 • Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej – udział w akcji wzięło trzech nauczycieli oraz czternaścioro dzieci,
 • Szkoły Podstawowej w Gołębiu – udział w akcji wziął jeden nauczyciel i dziewięcioro dzieci,
 • Publicznego Gimnazjum w Zarzeczu – udział w akcji wzięło dwóch nauczycieli oraz ośmioro dzieci,
 • Publicznego Gimnazjum w Górze Puławskiej – udział w akcji wzięło dwóch nauczycieli i pięcioro dzieci,
 • Publicznego Gimnazjum w Gołębiu – udział w akcji wzięło dwóch nauczycieli i osiemnaścioro dzieci.

            Zbiórki były prowadzone na terenie Gminy Puławy i Miasta Puławy. Sklepy, które umożliwiły przeprowadzenie tegorocznej zbiórki to:

 • Supermarket „Stokrotka”, ul. Centralna 11 – zbiórkę przeprowadzili wolontariusze z Publicznego Gimnazjum w Zarzeczu,
 • Supermarket „Stokrotka”, ul. Parkowa 3, Góra Puławska – zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej,
 • Delikatesy „Jędruś”, ul. Radomska 18, Góra Puławska – zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu,
 • „AJG Uniwersam Grabczak” ul. Radomska 8, Góra Puławska – zbiórkę przeprowadzili wolontariusze z Publicznego Gimnazjum w Górze Puławskiej,
 • Sklep „Groszek” ul. Puławska 8a, Gołąb – zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Gołębiu.
 • Sklep Spożywczo–Przemysłowy, ul. Puławska 21a, Gołąb – zbiórkę przeprowadzili wolontariusze z Publicznego Gimnazjum w Gołębiu.

            W dniach od 23 do 30 listopada 2017 r. była prowadzona zbiórka stacjonarna w czterech szkołach na terenie Gminy Puławy: w Szkole Podstawowej w Leokadiowie, Szkole Podstawowej w Opatkowicach, Szkole Podstawowej w Bronowicach, Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej oraz Szkole Podstawowej w Borowej.

            Podczas zbiórki udało się łącznie zgromadzić około 800 kg pomocy rzeczowej, w tym żywności długoterminowej, środków czystość, higieny osobistej, zabawek oraz artykułów żywnościowych. Wszystkie artykuły zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach z których przygotowano około 60 paczek dla rodzin.