2997bbb12342e7385f76a6413c5cb774 M

Podsumowanie akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" w Gminie Puławy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, jak co roku włączył się w akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Tegoroczną, 23 akcję, patronatem honorowym objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda. Patronat duchowy nad akcją objął Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski.

Zbiórki stacjonarne darów prowadzone będą do dnia 31 grudnia 2015r., natomiast tegoroczna Wielka Uliczna Zbiórka odbyła się 29 listopada 2015r. na ternie gminy i miasta Puławy. Udział w niej wzięli wolontariusze zarejestrowanych sztabów: Publicznego Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej w Gołębiu, Szkoły Podstawowej w Opatkowicach, Szkoły Podstawowej w Bronowicach, Gminnego Przedszkola w Gołębiu oraz nauczyciele i uczniowie ze: Szkoły Podstawowej w Leokadiowie, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Zarzeczu, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Górze Puławskiej, Szkoły Podstawowej w Borowej oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Puławach. Pracownicy Ośrodka przy czynnym udziale wolontariuszy zbierali dary rzeczowe – zabawki, książki, słodycze, odzież, żywność długoterminową, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości. Wszystko, co jest potrzebne dzieciom i może sprawić im radość.

Wszystkie paczki świąteczne zebrane podczas wielkiej ulicznej zbiórki oraz w czasie trwania całej akcji zostaną przekazane dzieciom potrzebującym.

Naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Podczas zbiórki przeprowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w ramach tegorocznej akcji “Pomóż dzieciom przetrwać zimę” udało się zgromadzić ponad 1000 kg pomocy rzeczowej, w tym żywności długoterminowej, środków czystości i higieny osobistej, odzieży, książek, zabawek i artykułów szkolnych.