d29f724a45ead59fbed342a9b3ad72f4 M

Podziękowanie za kalendarze na 2012 rok

Podziękowanie od ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka – Rektora Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II za przekazane kalendarze promocyjne Gminy Puławy na rok 2012.