f6d11ce6b2f3c044e65f23383cc48dcd XL

Podziękowanie za udział Gminy Puławy w projekcie usuwania azbestu

Podziękowanie dla Gminy Puławy za udział w projekcie “Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, realizowanym w latach 2012-2016 przez Województwo Lubelskie.

f6d11ce6b2f3c044e65f23383cc48dcd XL