66b1b24d763bdbc28884b7c2e27f9c2c M

Podziękowanie za współpracę w roku szkolnym 2016/2017

Podziękowanie dla Krzysztofa Brzezińskiego – Wójta Gminy Puławy od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Bronowicach za współpracę w roku szkolnym 2016/2017.