700226d13b56ab5f2f0330a17a7ee485 M

Podziękowanie za współpracę z Publicznym Przedszkolem w Górze Puławskiej

Podziękowanie od dyrekcji i grona pedagogicznego Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Górze Puławskiej, za współpracę w roku szkolnym 2012/13.