Pomyśl zanim podpalisz!

W związku z coraz częstszymi przypadkami wypalania traw na łąkach, Wójt Gminy Puławy informuje, że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, gdyż powoduje to niszczenie siedlisk przyrodniczych, lęgowisk oraz gatunków chronionych. Ponadto powoduje to bardzo duże zagrożenie powstania pożarów lasów oraz pożarów budynków znajdujących się w pobliżu. Informuję, że sprawcy dokonującemu wypalania grozi grzywna.

Na zdjęciach prezentujemy jak niebezpieczne może okazać się bezmyślne wypalanie traw. Zdarzenie to miało miejsce przy drodze Nieciecz – Niebrzegów w dniu 13 marca 2014 r.

{gallery}507{/gallery}