945a0a7a8f2da41b3a456e91531d5e81 M

Poszukiwani wykonawcy kanalizacji w Sadłowicach i innych gminnych inwestycji

Gmina Puławy poszukuje wykonawców dla kolejnych zadań inwestycyjnych. Zgodnie z zapowiedzią, powtórnie ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Sadłowicach i na ul. Radomskiej w Górze Puławskiej. Kolejne z aktualnych przetargów i zapytań ofertowych dotyczą instalacji systemu inteligentnej informacji przystankowej, budowy odcinka chodnika przy ul. Puławskiej w Gołębiu oraz opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy linii oświetlenia drogowego w Jaroszynie. Poniżej znajdują się linki do dokumentacji zamówień.

1. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góra Puławska – ulica Radomska wraz z budową kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sadłowice:

https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=97&p1=szczegoly&p2=59276

2. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej – ul. Puławskiej na odcinku od km 0+000 do km 0+107 w msc. Gołąb (gmina Puławy) w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok:

https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=97&p1=szczegoly&p2=59315

3. Dostawa i instalacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej elementy informacji przystankowych na terenie gminy Puławy:

https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=97&p1=szczegoly&p2=59318

4. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy linii wydzielonej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w msc. Jaroszyn – dz. nr ew. 177″ o długości około 650 mb w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok:

https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=97&p1=szczegoly&p2=59229

Niestety, ze względu na brak złożonych ofert, unieważniono postępowania na: budowę chodnika do Kościoła parafialnego w Zarzeczu (po raz trzeci), budowę zatok, peronów i pętli autobusowej (po raz drugi) oraz remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kowali w ramach Funduszu Sołeckiego.