mein poznaj polske logo

„Poznaj Polskę”

Gmina Puławy otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2021. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

W roku 2021 z dofinansowania do wycieczek skorzystały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borowej, Szkoły Podstawowej w Bronowicach, Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy 2DP 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej, Szkoły Podstawowej w Leokadiowie, Szkoły Podstawowej w Opatkowicach.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 44 737,00 zł
Wkład własny stanowi: 11 186,00 zł
Wartość całkowita: 55 923,00 zł

mein poznaj polske logo

Logo ministerstwo poziom PL czarne