Dostepna przestrzen publiczna

Program „Dostępna przestrzeń publiczna” – Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, gmina Puławy”

Gmina Puławy otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, gmina Puławy
Umowa nr PDA/000018/03/D

Zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13
w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna.

Moduł Programu:
A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne

Termin realizacji projektu: 07.12.2023 r.

Dofinansowanie z PFRON: 80 529,60 zł

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania: wymiana 17 szt. drzwi wewnętrznych na nowe o szerokości w świetle 90 cm.