wheelchair 3948122 1920

Program rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gmina Puławy przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z wnioskiem Gminy Puławy oraz umową zawartą z Wojewodą Lubelskim przewidziano, że w 2022 r. program będzie realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2022 r. Nabór wniosków trwa do do 11.03.2022 r.

Więcej informacji o programie znajdą Państwo na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.