109a7a076e79c89746d7f0e449855d83 M

Przebudowa drogi do szkoły w Zarzeczu na finiszu

Dobiegają końca prace przy przebudowie drogi prowadzącej do szkoły w Zarzeczu. Nowa nawierzchnia asfaltowa przykryła odcinek o długości 113,5 m i szerokości 5 m.

Remont drogi w Zarzeczu wykonywany jest w ramach jednej gminnej inwestycji, wraz z drogą gminną w Janowie (561 m) i ul. Cichą w Klikawie (330 m).

Wykonawcą robót jest Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Marek Zadura z Gór k/Markuszowa. Ogólna wartość inwestycji to kwota 406 771,32 zł.