tablica gmina

Przebudowa drogi gminnej w Kowali i Kajetanowie z rządowym dofinansowaniem!

Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L od km 0+630,00 do km 2+092,5 w miejscowościach Kowala i Kajetanów, znalazła się na liście zatwierdzonych inwestycji do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 2021. Długość przebudowanego odcinka wyniesie dokładnie 1,463 km. Inwestycja będzie realizowana od kwietnia do listopada 2021 r. Wartość projektu wynosi 952 288,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 476 144,00 zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. W najbliższym czasie nastąpi podpisanie umowy z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie. Później będzie można rozpocząć procedurę przetargową, która miejmy nadzieję, że wyłoni firmę realizującą zadanie.
Na przebudowywanej drodze zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4,5 m. W ramach prac będą wykonane także 3 zjazdy publiczne, przepust oraz włączenia do istniejących dróg asfaltowych. Na odcinkach z zachowaną wzajemną widocznością, zaprojektowano 3 poszerzenia miejscowe – mijanki umożliwiające wymijanie pojazdów. Przebudowa całego odcinka połączy ze sobą części dróg posiadające już nawierzchnie asfaltowe.