210438cfc59c1719a9deba5dc66d5c69 M

Przebudowa ulicy Wspólnej zakończona

W dniu 6 grudnia 2019 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L – ul. Wspólnej w kierunku Tomaszowa”. Zakresem robót objęty był odcinek o długości niespełna 2,2 km, na którym została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa. Zgodnie z Uchwałą Nr IV/26/19 Rady Gminy Puławy z dn. 7 lutego 2019 r., wysokość pomocy udzielonej z budżetu Gminy Puławy dla Powiatu Puławskiego na realizację tego zadania wynosiła 941 500 zł, zaś jej ostateczna kwota zostanie ustalona po przedstawieniu przez Inwestora rozliczenia końcowego inwestycji.