48b06a65bff59213954000f176580575 M

Przebudowa ulicy Żuławy zakończona

660 metrów nowego asfaltu, chodniki, kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Tak teraz wygląda ulica Żuławy w Gołębiu. Wszystko dzięki zakończonej właśnie przebudowie, która została dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Pod koniec maja w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem  a Gminą Puławy reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Brzezińskiego. Tym sposobem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych została dofinansowana inwestycja pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107483L – ulicy Żuławy w miejscowości Gołąb (etap II) – od km 0 + 420 do km 1 + 080,16”. Uzyskane w ten sposób wsparcie finansowe wyniosło 656 975 zł. Całkowita wartość inwestycji opiewała na kwotę 1 662 178,84 zł. Ulica Żuławy na kilka miesięcy zamieniła się w wielki plac budowy. W połowie listopada wszystkie prace już się zakończyły i mieszkańcy mogą znowu z niej korzystać. Na swoją starą trasę przez ulicę Żuławy wróci także komunikacja miejska.