e5979f6514c1887179033c613e3a4b50 M

Przedświątecznie i jubileuszowo – wyjątkowe spotkanie w Urzędzie Gminy Puławy

Mijający rok obfituje w rocznice ważnych wydarzeń, które zapisały się w historii Polski i świata. 70 lat temu zakończyła się II Wojna Światowa. 60 lat minęło od napisania słynnego listu biskupów polskich do biskupów niemieckich „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. 35 lat temu powstał NSZZ „Solidarność” a dziesięć lat później odrodził się w Polsce Samorząd Terytorialny. 10 lat temu zmarł wielki Polak – św. Jan Paweł II.

Chęć godnego uczczenia tych ważnych dla nas wszystkich rocznic, a także nadchodzący czas Świąt Bożego Narodzenia stały się inspiracją do zorganizowania wyjątkowego spotkania, które odbyło się w czwartek, 10 grudnia br. w Urzędzie Gminy Puławy.

Na zaproszenie wójta Krzysztofa Brzezińskiego odpowiedzieli kierownicy oraz pracownicy Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół a także Proboszczowie wszystkich pięciu parafii znajdujących się na terenie naszej gminy: ks. Marek Kucharski z Góry Puławskiej, ks. kan. Waldemar Stawinoga z Gołębia, ks. Sylwester Laskowski z Zarzecza, ks. kan. Szymon Mucha z Wysokiego Koła oraz ks. Kazimierz Tynkowski z parafii w Łagowie, który opiekuje się kaplicą w Polesiu. Po raz pierwszy w historii gminy udało się zgromadzić w Urzędzie jednocześnie Proboszczów wszystkich parafii.

Podczas swojego wystąpienia wójt Krzysztof Brzeziński podziękował księżom za dotychczasową współpracę, wyrażając nadzieję na zacieśnienie współdziałania parafii i gminy w przyszłości. Zgromadzeni na sali minutą ciszy uczcili pamięć ofiar stanu wojennego, którego rocznicę będziemy obchodzić w niedzielę, 13 grudnia.

Spotkanie stało się okazją do świętowania jeszcze jednego jubileuszu – dokładnie 5 lat temu, 10 grudnia 2010 r. Krzysztof Brzeziński, składając uroczyste ślubowanie, objął stanowisko Wójta Gminy Puławy. Pracownicy zaskoczyli swojego szefa życzeniami i symbolicznym bukietem pięciu czerwonych róż.