6fae89694a205a552b9b74e5dcc49294 M

Puławscy harcerze zainaugurowali Nowy Rok Harcerski

Harcerze zrzeszeni wokół Hufca ZHP w Puławach uroczyście zainaugurowali Nowy Rok Harcerski 2017/2018. Gala, którą zorganizowano z tej okazji, odbyła się w poniedziałek, 25 września 2017 r. w Sali Pompejańskiej puławskiego Starostwa. W wydarzeniu wziął udział wójt naszej gminy Pan Krzysztof Brzeziński, który otrzymał podziękowanie za dotychczasową współpracę z puławskimi skautami.

Wszystkim druhnom i druhom życzymy wszelkiej pomyślności na harcerskim szlaku! Czuwaj!