Grafika przedstawiająca wykres

Raport o stanie Gminy Puławy za 2023 r.

Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Puławy za 2023 r. Raport dostępny jest także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Puławy.

Zarządzenie w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Puławy za 2023 rok

RAPORT 2024