242a68bb1034576b0ba92e3912e97f74 M

Rok 2016 w Gminie Puławy pod znakiem inwestycji i dotacji z UE

Nadchodzący rok zapowiada się bardzo pracowicie dla Wójta Krzysztofa Brzezińskiego i pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za realizację inwestycji i pozyskiwanie środków zewnętrznych z Funduszy Unijnych. W projekcie budżetu na 2016 uwzględniono szereg zadań inwestycyjnych, w tym kilka kluczowych jak rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gołębiu. Urząd planuje przy tym maksymalnie wykorzystać strumień środków płynących z UE w ramach nowej perspektywy finansowej.

Roboty drogowe będą prowadzone m.in. w Skokach, Łęce, Kowali, Kajetanowie i Wólce Gołębskiej, a nowy asfalt zostanie ułożony na łącznym odcinku blisko 2500 m. Przebudowany zostanie także wjazd do budynku OSP w Gołębiu, na którym pojawi się nawierzchnia z kostki brukowej. Nowe słupy oświetlenia drogowego pojawią się w Matygach i Niebrzegowie.

Kontynuowana będzie największa z dotychczasowych inwestycji w rozwój gminnej infrastruktury oświatowej – rozbudowa budynku szkolnego w Górze Puławskiej. W budżecie zaplanowano także środki na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu.

W przyszłym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej do Sadłowic oraz budowę stadionu sportowego w Gołębiu.

Jednym z ważniejszych zadań będzie rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gołębiu, która ma kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców prawobrzeżnej części gminy. Pracownicy Urzędu Gminy przygotowali wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę nieco ponad 2,5 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi ok. 1,7 mln zł.

To dopiero początek inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Wójt wraz z pracownikami będzie dokładał wszelkich starań aby maksymalnie wykorzystać środki z nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.