Ruszył kolejny nabór wniosków na usuwanie azbestu

Informujemy o kolejnym naborze wniosków do Projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Przyjmowanie wniosków potrwa od 2 do 27 listopada br. Realizacja zadania nastąpi w 2016 r. Więcej informacji można znaleźć w ulotce, dostępnej do pobrania poniżej oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

Kontakt w Urzędzie Gminy Puławy: pok. 212, tel. 81 889 05 02.