3da7a916ed0a1c313246b545114e968c M

Ruszyła przebudowa drogi powiatowej Bronowice – Dobrosławów – dawna DK12

Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej Nr 2519L na odcinku droga wojewódzka 738 – Bronowice – Dobrosławów – dawna droga krajowa 12.

W ramach realizowanej wspólnie z Powiatem Puławskim inwestycji zostały już wykonane roboty pomiarowe i przygotowawcze, obecnie trwa zaś układanie warstwy wyrównawczej nawierzchni asfaltowej. 

Przebudową objęty jest odcinek drogi powiatowej o łącznej długości 5 946,20 m.

Na realizację projektu pozyskane zostały środki finansowe w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 1 666 666,00 zł, zaś dotacja z budżetu Gminy Puławy dla Powiatu Puławskiego to kwota 850 000,00 zł.