a12228b73ec867e8092bb529c347c8be M

Pierwszy krok do funduszu sołeckiego za nami

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, podjęto pierwsze działania, zmierzające do uruchomienia funduszu sołeckiego w Gminie Puławy. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli współuczestniczyć w wydatkowaniu części środków z budżetu gminy.

Głosy i pytania mieszkańców, sołtysów oraz radnych dotyczące Funduszu Sołeckiego pojawiały się już wcześniej. W bieżącej kadencji jednak żaden radny ani sołtys nie złożył oficjalnego wniosku o podjęcie działań mających na celu jego wprowadzenie. W odpowiedzi na te głosy Skarbnik Gminy Krystyna Jędrych w porozumieniu z Wójtem Krzysztofem Brzezińskim przygotowała informację na komisję oraz propozycję konkretnych działań do podjęcia przez Radę Gminy Puławy. Efektem tych starań było podjęcie przez radnych uchwały, która otworzyła drogę do uruchomienia funduszu sołeckiego w przyszłorocznym budżecie.

– Postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy i dać im możliwość współdecydowania o wydatkowaniu części środków z budżetu gminy. Cieszę się, że mieszkańcy naszej gminy wykazują się inicjatywą, że chcą działać na rzecz lokalnej społeczności. Fundusz sołecki pozwoli im przeznaczyć środki na inwestycje najważniejsze dla sołectwa. – mówi Krzysztof Brzeziński, Wójt Gminy Puławy.