b5027d0102a4a8048d6c376341ca6705 M

Spotkanie opłatkowe i podsumowanie działalności ochotniczych straży pożarnych w Gminie Puławy w 2019 r.

Przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych z Gminy Puławy wzięli udział w spotkaniu opłatkowym z władzami Gminy oraz z Zastępcą Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Puławach – bryg. mgr inż. Krzysztofem Morawskim. Wydarzenie odbyło się 18 grudnia 2019 r. Oprócz tradycyjnych życzeń, nie mogło także zabraknąć podsumowania całego roku w działalności osp.

W roku 2019 na terenie naszej gminy funkcjonowało 10 jednostek OSP w tym 2 włączone do Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 1 jednostka Kobieca  – Opatkowice oraz  2 MDP chłopięce –  również Opatkowice i Leokadiów.

Aktualnie posiadamy 13 samochodów specjalnych pożarniczych w tym 5 lekkich samochodów marki Lublin, Ford i Opel i 8 samochodów średnich marki Star 5 samochodów, marki Man, Renault 2, w tym najnowszy samochód zakupiony w poprzednim tygodniu dla OSP w Opatkowicach za kwotę 783 879,00 zł na którą składają się: środki MSWiA – kwota 260 000,00 zł, WFOŚ i GW w Lublinie – kwota 100 000,00 oraz kwota 423 879,00 zł Urząd Gminy.

Ponadto dla OSP w Leokadiowie zostanie zakupione wyposażenie na kwotę 57 706,40 zł w tym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości kwota 57 129,34 zł  oraz dofinansowaniu w wysokości 1% przez Urząd Gminy Puławy czyli kwota 577,06 zł.

Również w br. wszystkie jednostki z terenu gminy złożyły wnioski na różnorodne zakupy w ramach dotacji 5000,00 zł z MSWiA.

W minionym roku odbyły się szkolenia:

Szkolenie podstawowe jednoetapowe ukończyło –  7 osób /marzec – kwiecień/ oraz  8 osób /wrzesień – październik/ razem 15 osób

Szkolenie kierowców-konserwatorów – 9

Szkolenie dowódców – 9

Szkolenie naczelników – 5

W 2019 roku w gminnych zawodach sportowo pożarniczych w Skokach wzięły udział wszystkie jednostki za wyjątkiem Dobrosławowa, Gołębia i Niebrzegowa. W zawodach uczestniczyły 2 chłopięce młodzieżowe drużyny pożarnicze z Leokadiowa i Opatkowic oraz żeńska drużyna pożarnicza z Opatkowic. Po raz kolejny potrójne zwycięstwo odniosły jednostki z Opatkowic.

W minionym roku strażacy brali udział w Święcie Truskawki, Floriadzie oraz uroczystościach patriotycznych.

Na przełomie maja i czerwca przechodziła wysoka fala powodziowa na Wiśle i strażacy po raz kolejny wzorowo wywiązali się ze swojego zadania.

Wydatki na zakupy w OSP w 2019 r. na dzień 30.11.2019 r.

 

Lp. Nazwa jednostki Zakupy  2019 r. Koszt
1. Bronowice Ubrania koszarowe 2 kp. 626,00 PLN
Rękawiczki galowe 2 pary 108,00 PLN
Tarcza lizak 2 szt. 90,00 PLN
Wąż tłoczny W-25 1 odc 136,00 PLN
RAZEM 960,00 PLN

 

2. Dobrosławów Mundury galowe 2 pkl. 1 564,00 PLN
   
RAZEM 1 564,00 PLN
3. Gołąb Latarki z uchwytami 4 szt 910,00 PLN
hełmy 2 szt. .. 1 550,00 PLN
Ubranie bojowe  1 pkl 1 464,00 PLN
Pachołku drogowe 6 szt. 170,00 PLN
RAZEM 4 093,00 PLN

 

4. Góra Puławska Węże tłoczne W-52 4 odc 531,00 PLN
Tłumice metalowe 4 szt. 354,00 PLN
Wyciągarka ręczna RUP 503 2 079,00 PLN
Szafki ubraniowe 2 349,00 PLN
RAZEM 5 313,00 PLN

 

5. Leokadiów Wąż tłoczny W-75 2 szt. i W-52 4 szt 3 419,00 PLN
RAZEM 3 419,00 PLN
6.   Kowala Wąż do motopompy W-25 130,00 PLN
siekiera Fiskars 250,00 PLN
przełącznik 52/25 33,00 PLN
prądownica hydrantowa 47,00 PLN
mundury galowe 4 kpl z dotacją 2 470,00 PLN
rękawice 2 pary 530,00 PLN
kominiarki 3 szt. 373,00 PLN
ubranie koszarowe 1 kpl. 425,00 PLN
buty specjalne 2 pary 1 097,00 PLN
ubranie bojowe 1 kpl. 1 476,00 PLN
Razem

 

6 803,00 PLN
7.   Łęka Węże W-52 i W-75 -2 szt. 715,00 PLN
Tłumica gumowa 2 szt. 232,00 PLN
Latarki z uchwytami do hełmów po 6 szt 1 365,00 PLN
RAZEM 2 401,00 PLN
8. Niebrzegów Myjka do węży 799,00 PLN
Wąż tłoczny W-75 i W-52 po 1 odc i przełączniki 2 szt. 52/25 344,00 PLN
Prądownica hydrantowa 1 szt 52,00 PLN
Latarki i uchwyty do latarek po 4 szt. 910,00 PLN
Klucze uniwersalne 2 szt. 81,00 PLN
RAZEM 2 186,00 PLN

 

9. Opatkowice Wąż tłoczny W-75 i W-52 po 9 odc 3 683,00 PLN
Tłumica metalowa 1 szt 8
9,00 PLN
RAZEM 3 772,00 PLN

 

   
10. Skoki-Borowa Motopompa pływająca NIAGARA 5 104,00 PLN
Wąż tłoczny W-75 – 2 szt. i W-52 – 2 odc. 742,00 PLN
 

RAZEM

5 846,00 PLN
ŁĄCZNE WYDATKI NA OSP:          36 357,00 PLN

 

 

 

Wydatki poniesione w 2019 r. na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Puławy

 

  • Ekwiwalent – 34 046,00
  • Wynagrodzenie konserwatorów – 36 834,00
  • Zakupy bieżące, paliwa – 73 988,00 zł
  • Energia elektryczna, gaz – 22 505,00
  • Naprawy i remonty – 11359,00
  • Badania lekarskie – 4 043,00
  • Badania techniczne samochodów i sprzętu, wywóz śmieci – 15 951,00
  • Telefony, system sms – 329,00
  • Ubezpieczenie strażaków i samochodów – 15 765,00