001905d074337dcbdf0daee3a54264c7 M

Spotkanie seniorów w Borowej

W środę, 10 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Koła Terenowego PZERiI Nr 4 w Borowej. Seniorzy podsumowali swoją dotychczasową działalność i wybrali władze koła na kolejną kadencję.

W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Zarządu Powiatowego PZERiI – Pani Ewa Dobraczyńska, Pani Jadwiga Pacek, Pani Stefania Polak, a także Wójt Krzysztof Brzeziński, który podziękował seniorom za dotychczasową współpracę i aktywną działalność.

Koło w Borowej liczy obecnie 32 członków, a w ostatnim okresie zanotowało wzrost liczebności o 8 nowych osób. Średnia wieku wynosi 68 lat, zaś najstarszy z członków skończył 85 lat.

Członkowie koła aktywnie uczestniczą w wielu rozmaitych przedsięwzięciach m.in. kursie języka angielskiego, szkoleniach komputerowych, ćwiczeniach aerobiku, wycieczkach, warsztatach, akcjach charytatywnych i spotkaniach. Wspólnie z seniorami z Gołębia i Góry Puławskiej uczestniczą w – dofinansowanych przez Gminę Puławy – wyjazdach integracyjnych m.in. do Żelazowej Woli, Nieborowa czy Teatru w Radomiu.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, Przewodniczącą Koła została Pani Maria Papis, Zastępcą i Sekretarzem – Pani Walentyna Nowak, Skarbnikiem – Pan Roman Gębala a Członkami Zarządu Panie Małgorzata Filipek i Genowefa Wernicka.