6d0a1ec133c85b4a83e49f0ce81c43f3 M

Spotkanie seniorów w Górze Puławskiej

W niedzielne popołudnie, 22 października 2017 r. odbyło się zebranie członków Koła Terenowego Nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Górze Puławskiej. Spotkanie było okazją do wspólnego świętowania Dnia Seniora a także przeprowadzenia wyborów Zarządu na kolejną kadencję.

Koło PZERiI w Górze Puławskiej zrzesza obecnie 34 członków. Funkcję Przewodniczego powierzono Panu Stanisławowi Wiraszce, który pełnił ją dotychczas. Zastępcą Przewodniczącego została Pani Grażyna Iskrzak, Skarbnikiem – Pani Barbara Potrząsaj, Sekretarzem – Pani Elżbieta Żak, zaś Członkiem Zarządu – Pani Wiesława Sysa.

Na zaproszenie seniorów, w spotkaniu uczestniczył Wójt Krzysztof Brzeziński, który podziękował członkom Koła za ich dotychczasową, prężną i aktywną działalność oraz współpracę z samorządem gminnym, która dzięki zaangażowaniu obu stron układa się bardzo owocnie.