Herb Gminy Puławy

Sprawozdanie z rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok

Przedstawiamy Państwu Sprawozdanie z rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020. Dokument dostępny jest w poniższym załączniku:

Sprawozdanie z rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi