3 2

Szkoła Podstawowa w Borowej ma swoje LOGO!

W wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu plastycznego możemy pochwalić się już swoim LOGO. Głównym założeniem konkursu „Zaprojektuj logo szkoły” było wyłonienie najlepszego graficznego symbolu dla Szkoły Podstawowej w Borowej, który będzie wyróżnikiem naszej placówki w środowisku. Ponadto konkurs miał na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojego talentu plastycznego oraz kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

Zainteresowanie konkursem było ogromne, dzięki czemu mogliśmy wybierać spośród aż 37 prac. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: klasa I – III oraz IV – VIII. Do II etapu zakwalifikowano 6 projektów.
Doceniając oryginalność, czytelność oraz funkcjonalność znaku cała społeczność szkolna, czyli wszyscy uczniowie i nauczyciele swoimi głosami zdecydowali, że najlepszy okazał się projekt przygotowany przez uczennicę klasy VII Kingę Drzazgę i stał się symbolem graficznym naszej szkoły.
Zwycięski projekt jest wykorzystywany na listowniku szkoły oraz w służbowej poczcie elektronicznej. Logo zamieszczone zostało również na stronie internetowej szkoły i na dolnym holu budynku.
Trzy pierwsze miejsca uhonorowane zostały nagrodami dla uczniów, ufundowanymi przez Gminę Puławy. Wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do II etapu otrzymali dyplom uczestnictwa w konkursie.
Serdeczne gratulacje dla zwyciężczyni oraz Zuzanny Gracz uczennicy kl. III za zajęcie II miejsca i Julii Stefanek uczennicy kl. VIII za zajęcie III miejsca w konkursie. Pozostałym uczestnikom dziękujemy za pomysłowość, inwencję twórczą oraz wkład pracy włożony w przygotowanie wszystkich projektów.